مبحث افسردگی

مبحث افسردگی

مبحث افسردگی در مبحث افسردگی دو بخش را برای افسردگی در نظر می گیریم: افسردگی دانسته ها و افسردگی ندانسته ها. افسردگی دانسته ها در بیماری هایی اتفاق می افتد که ما می دانیم در انتهای آن بیماری افسردگی رخ می دهد. بیماری های روانی همچون دو قطبی، شخصیت مرزی، وسواس فکری و … که…

مبحث اوتیسم

مبحث اوتیسم؛ ۴

مبحث اوتیسم؛ ۴ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم؛ ۳

مبحث اوتیسم؛ ۳

مبحث اوتیسم؛ ۳ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم ۲

مبحث اوتیسم؛ ۲

مبحث اوتیسم؛ ۲ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم

مبحث اوتیسم؛ ۱

مبحث اوتیسم؛ ۱ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی

وسواس فکری؛ قسمت دوم: شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی

وسواس فکری؛ قسمت دوم: شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی در اینجا با تکنیک هایی آشنا می شویم که بتوانیم از آنها بهره ببریم. در قسمت اول راجع به اتاق سفید و تمرکز آگاهانه صحبت کردیم که اگر بتوانیم میان خود و ذهنمان فاصله ایجاد کنیم، به موفقیت رسیده ایم. یکی از روش های نامگذاری افکار…

بازسازی شناختی ‌پنیک

بازسازی شناختی ‌پنیک

بازسازی شناختی ‌پنیک انسان ها همواره در تلاش اند تا به تجارب خود در زندگی معنا دهند. افراد تلاش می کنند تا وقایع را نامگذاری و دسته بندی کنند تا بتوانند حوادث آینده را حدس بزنند و پیش بینی کنند. زمانی که شما مضطرب می شوید، در برابر احتمال حمله ی پنیک حالت دفاعی می…

پنیک Panic

پنیک Panic ؛ بخش اول

پنیک Panic ؛ بخش اول پنیک یا آسیمگی شبیه ایستادن بر روی دریچه ای است که نمی دانید در چه زمانی باز می شود. زمانی که پنیک رخ می دهد، احساس وحشت و آشفتگی چنان بر فرد مستولی می شود که تصور می کند هر لحظه امکان دارد بمیرد و یا کنترل خود را از…

جلوگیری از رفتار نگرانی

جلوگیری از رفتار نگرانی

جلوگیری از رفتار نگرانی شما ممکن است طبق عادات خود برای اجتناب از برخی پیشامدهای بد و ناگوار، دست به رفتارهایی بزنید که از برخی اتفاقات جلوگیری کنید. برای اجرای تکنیک جلوگیری از رفتار نگرانی باید این مراحل را انجام داد: یک: رفتارهای نگرانی را به طور دقیق ثبت کنید. دو: تلاش کنید تا در…

رویارویی با نگرانی

نگرانی؛ قسمت سوم: رویارویی با نگرانی

نگرانی؛ قسمت سوم: رویارویی با نگرانی به تدریج یاد می گیریم که با کمترین اضطراب و یا بدون اضطراب، با نگرانی اصلی زندگی خود رو به رو شویم و یا مقابله کنیم. رویارویی با نگرانی شبیه تکنیک غرقه سازی است. در تکنیک غرقه سازی، تصویرهای ذهنی ترسناک را به بدترین حالت ممکن تجسم می کنیم.…