پادکست خشم در روانشناسی گروه مشاورین کلید

خشم – قسمت دوم

خشم و خشونت یک احسای کاملا طبیعی است که در تمام دوران زندگی آن را حس کرده ایم چه در وجود خودمان و چه در دیگران و اصولا خشم و خشونت ار هر نوع آن میتواند برای ما و دیگران ناراحت کننده باشد و باعث دلهره و اضطراب شود چون امکان دارد بسیار اتفاقی و ناگهانی بوجود بیاید و باعث بوجود آمدن رفتارهای بسیار غیر متعارف و غیر قابل پیشبینی شود. خشم یک واکنش لحظه ای است که وقتی احساس ترس یا خطر میکنیم و یا وقتی کسی با ما بدرفتاری میکند خودش را نشان می دهد.
انواع تهدید ها می تواند فقط جسمی نباشد مثل تجاوز ، از دست دادن شغل ، مشکلات مالی، احساس گناه ، حسادت هم می تواند موجب پیدا شدن خشم در ما شود.

خشم در روانشناسی گروه مشاورین کلید

خشم – قسمت اول

خشم در روانشناسی

خشم یک واکنش طبیعی است که همه ما آن را بارها و بارها تجربه کرده ایم اما وقتی خشم تبدیل به پرخاشگری میشود به یک مشکل اساسی تبدیل می شود. داد زدن و خشونت یک روش برای آزاد کردن خشم است و امکان دارد باعث بوجود آمدن مشکلاتی در جامعه شود.

تمام این رفتارها ممکن است به صورت اتفاقی و بی دلیل بوجود بیاید و نتیجه یک موفقعیت ناامید کننده باشد.در هر حال کنار آمدن با یک آدم پرخاشگر بسیار دشوار است.