مدیر گروه مشاورین کلید

امیرمحمد پاکراهمدیر گروه مشاورین کلیددرباره من من امیرمحمد پاکراه هستم دکتر روانشناس امیرمحمد پاکراه با ۲۰ سال تجربه درمان کیلینیکی و بالینی در زمینه های افسردگی اضطراب و پرخوری عصبی ، اگر تا بحال راههای مختلفی برای درمان چاقی خود رفته ایید و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده اید تشخیص اینکه شما جز افرادی هستید…