مشاور و پشتبانی سایت

دکتر فاطمه رهبرنیافاطمه رهبرنیا: متخصص IT مشاور و پشتبانی سایت کارشناسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ( IT (Electronic business دکتری MBA نویسنده کتاب حدیث خاکدرباره من رهبرنیا: متخصص IT مشاور و پشتبانی سایت کارشناسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ( IT (Electronic business دکتری MBA نویسنده کتاب حدیث خاک

شیرین طاهری کارشناس ارشد روانشناسی

روانشناس عمومی

شیرین طاهریکارشناس ارشد روانشناسیدرباره من شیرین طاهری کارشناس ارشد روانشناسی

حسن سمیعی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ( مثبت گرا) گروه مشاورین کلید

روانشناس عمومی

حسن سمیعیکارشناس ارشد روانشناسی عمومیدرباره من کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ( مثبت گرا) کاندیدای دکتری کد عضویت نظام روانشناسی ۲۷۷۷۷ ساکن تهران متخصص در کودک و نوجوان اختلالات تحصیلی و یادگیری بلوغ ایجاد انگیزه بیش فعالی فرزندان طلاق انتخاب رشته پرخاشگری و … ۲۰‌سال سابقه در آموزش و پرورش شهر تهران ۴ سال مشاور منتخب…

دکتر اسماعیل صفاری - گروه مشاورین کلید

متخصص اعصاب و روان

دکتر اسماعیل صفاریمتخصص اعصاب و روان درمان افسردگی شدید، اضطراب، وسواس فکری و عملی، دو قطبی، اسکیزوفرنی، سردرد های تنشی با دستگاه rTMSدرباره من متخصص اعصاب و روان درمان افسردگی شدید، اضطراب، وسواس فکری و عملی، دو قطبی، اسکیزوفرنی، سردرد های تنشی با دستگاه rTMS

علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روانشناس بالینی

علیرضا جمالوروانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانیدرباره من علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روانشناس کودک و نوجوان

انسیه اکبریروانشناس کودک و نوجواندرباره من کارشناس علوم تربیتی، دانش آموخته دانشگاه تهران روانشناس کودک ونوجوان بارویکردcbt برگزارکننده کارگاه‌های فرزندپروری