دکتر اسماعیل صفاری - گروه مشاورین کلید

متخصص اعصاب و روان

معصومه هوشیارمتخصص اعصاب و روان درمان افسردگی شدید، اضطراب، وسواس فکری و عملی، دو قطبی، اسکیزوفرنی، سردرد های تنشی با دستگاه rTMSدرباره من متخصص روان شناس کودک بازی درمانگر کودک مدرس دوره های فرزندپروری و تربیت جنسی کودک حیطه اختلالات اضطرابی و مشکلات رفتاری و دلبستگی کودکان

علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روانشناس بالینی

علیرضا جمالوروانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانیدرباره من علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روانشناس کودک و نوجوان

انسیه اکبریروانشناس کودک و نوجواندرباره من کارشناس علوم تربیتی، دانش آموخته دانشگاه تهران روانشناس کودک ونوجوان بارویکردcbt برگزارکننده کارگاه‌های فرزندپروری