روان شناس کودک

معصومه هوشیارروان شناس کودکدرباره من متخصص روان شناس کودک بازی درمانگر کودک مدرس دوره های فرزندپروری و تربیت جنسی کودک حیطه اختلالات اضطرابی و مشکلات رفتاری و دلبستگی کودکان

روانشناس کودک و نوجوان

انسیه اکبریروانشناس کودک و نوجواندرباره من کارشناس علوم تربیتی، دانش آموخته دانشگاه تهران روانشناس کودک ونوجوان بارویکردcbt برگزارکننده کارگاه‌های فرزندپروری

مدیر گروه مشاورین کلید

امیرمحمد پاکراهمدیر گروه مشاورین کلیددرباره من من امیرمحمد پاکراه هستم دکتر روانشناس امیرمحمد پاکراه با ۲۰ سال تجربه درمان کیلینیکی و بالینی در زمینه های افسردگی اضطراب و پرخوری عصبی ، اگر تا بحال راههای مختلفی برای درمان چاقی خود رفته ایید و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده اید تشخیص اینکه شما جز افرادی هستید…