دکتر اسماعیل صفاری - گروه مشاورین کلید

متخصص اعصاب و روان

معصومه هوشیارمتخصص اعصاب و روان درمان افسردگی شدید، اضطراب، وسواس فکری و عملی، دو قطبی، اسکیزوفرنی، سردرد های تنشی با دستگاه rTMSدرباره من متخصص روان شناس کودک بازی درمانگر کودک مدرس دوره های فرزندپروری و تربیت جنسی کودک حیطه اختلالات اضطرابی و مشکلات رفتاری و دلبستگی کودکان

علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روانشناس بالینی

علیرضا جمالوروانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانیدرباره من علیرضا جمالو روانشناس بالینی روان‌درمانگر موج سوم رفتار درمانی

روان شناس کودک

معصومه هوشیارروان شناس کودکدرباره من متخصص روان شناس کودک بازی درمانگر کودک مدرس دوره های فرزندپروری و تربیت جنسی کودک حیطه اختلالات اضطرابی و مشکلات رفتاری و دلبستگی کودکان

روانشناس کودک و نوجوان

انسیه اکبریروانشناس کودک و نوجواندرباره من کارشناس علوم تربیتی، دانش آموخته دانشگاه تهران روانشناس کودک ونوجوان بارویکردcbt برگزارکننده کارگاه‌های فرزندپروری

مدیر گروه مشاورین کلید

امیرمحمد پاکراهمدیر گروه مشاورین کلیددرباره من من امیرمحمد پاکراه هستم دکتر روانشناس امیرمحمد پاکراه با ۲۰ سال تجربه درمان کیلینیکی و بالینی در زمینه های افسردگی اضطراب و پرخوری عصبی ، اگر تا بحال راههای مختلفی برای درمان چاقی خود رفته ایید و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده اید تشخیص اینکه شما جز افرادی هستید…